25-05-12 iPad bijeenkomst voor schoolleiders.

25-05-2012 Organiseert MacScholenGroep een informatie bijeenkomst speciaal voor schoolleiders die met Apple producten werken of willen gaan werken in de toekomst. MacScholenGroep is een stichting opgestart vanuit de schoolleiding van verschillende Apple scholen (waaronder het Berlage Lyceum) om ervaringen te delen en krachten te bundelen met andere scholen.

De bijeenkomst vindt plaats op het Bonhoeffer College te Castricum. Tijdens de bijeenkomst zullen de scholen praten over de trajecten die de scholen doorlopen, wat de plannen zijn, de problemen, de dilemma’s, de bijscholing, de ‘content’, de wijze van financiering etc. etc. en hoe we elkaar in deze kwesties kunnen ondersteunen.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
15.00 Welkom door de rector op het Bonhoeffer met korte introductie over de school.
15.10 Stand van zaken MacScholenGroep: wat we willen.
15.20 Toelichting op dilemma’s bij de implementatie van iPads/macbooks *)
15.40  Voorbeelden uit de praktijk: de plannen en de praktijk op onze scholen
16.10  Vragen
16.20  Discussie
16.45  Borrel

Als je aan deze bijeenkomst wil deelnemen, stuur dan een mailtje naar: Leendert-Jan Veldhuyzen, bestuurslid MacScholenGroep

Related posts:

Tagged with: , , , ,
Posted in Presentations & workshops, tips & tricks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me