Middelbare scholen omarmen iPad

Middelbare scholen omarmen iPad

door Gabi Ouwerkerkipadtransparant

Leerlingen van groep 8 beslissen binnenkort naar welke middelbare school ze willen. Steeds meer kinderen kunnen daarnaast kiezen hoe ze les willen krijgen: op de traditionele manier of via de iPad.

De meeste mensen denken bij de term iPad-school aan het initiatief van Maurice de Hond waarbij op basisscholen wordt gestart met iPad onderwijs in combinatie met een nieuwe lesmethode. Minder aandacht is er voor de middelbare scholen waar de iPad heel geleidelijk zijn weg vindt naar het leslokaal.

Nieuwsgierigheid

Het Amsterdamse Berlage lyceum was een van de eerste Nederlandse scholen die de iPad introduceerde in het klaslokaal. Al in januari 2011 startte de school met digitaal onderwijs. “Vooral uit nieuwsgierigheid, om er achter te komen wat we allemaal konden doen”, vertelt rector Leendert-Jan Veldhuijzen.

Veldhuijzen is naast rector van de school, vice-voorzitter van de iScholengroep, een onafhankelijk platform waar scholen hun ervaringen delen over de nieuwe manier van onderwijs. Op het moment hebben 31 scholen zich bij dit initiatief aangesloten.

Voor Veldhuijzen biedt de iPad de mogelijkheid om los te komen uit de traditionele klassieke lesstructuur. Uit divers onderzoek blijkt dat leerlingen lesstof beter opnemen als ze actief bij de les betrokken zijn. Dat de iPad hier voor kan zorgen blijkt tijdens een kijkje in de Engelse les van Suzanne Lustenhouwer.

Klassikaal

Tijdens de les behandelt ze het boek ‘Lord of the Flies’. De leerlingen hebben het boek allemaal op hun tablet staan. Thuis hebben ze een gedeelte gelezen dat ze nu klassikaal behandelen. Tekstgedeelten die ze niet snappen, zijn gemarkeerd.  Met één druk op de knop kan een leerling het scherm van zijn of haar iPad op het grote scherm in de klas tonen, zodat lerares Suzanne kan zien waar de moeilijkheden zich voordoen. Door een woord te selecteren kan overigens  heel snel de vertaling opgezocht worden in het ingebouwde woordenboek.

Nadat het hoofdstuk klassikaal is behandeld, krijgen de leerlingen de opdracht om in tien minuten een brochure te maken met tips over hoe te overleven op een onbewoond eiland. Bij de opdracht staat een link naar een internetpagina waarop de benodigde informatie te vinden is.  Plus een verwijzing naar de app Notability waarmee ze de brochure kunnen maken.

Zonder morren gaan alle leerlingen aan de slag. Na tien minuten vraagt Lustenhouwer willekeurig een aantal leerlingen hun brochure te tonen. Niet één leerling probeert zich klein te maken zodat hij of zij de beurt niet krijgt. Allemaal willen ze hun resultaat graag laten zien. Als daar niet genoeg tijd voor is, vragen ze de lerares of ze het mogen mailen zodat ze er toch naar kan kijken.

Interactief

De 15-jarige Zhor Frafri krijgt sinds begin van het schooljaar onderwijs via de iPad. Ze vindt het een hele fijne manier van leskrijgen. “Het is heel makkelijk, je kunt alles heel snel opzoeken”, vertelt de leerlinge die voor de start van het lesjaar al ervaring had met de iPad. Dat geldt niet voor de 13-jarige Safaä Saleh.  Voor de lessen begonnen had ze nog nooit met een iPad gewerkt. “Maar binnen een week was ik er aan gewend”, vertelt ze trots.

De twee leerlingen van het Berlage lyceum vinden vooral de interactieve manier van lesgeven leuk. “Bij biologie kunnen we zelf in een lichaam kijken en je kunt heel eenvoudig dingen presenteren.”

Lustenhouwer heeft het onderwijsmateriaal zelf ontwikkeld. Een van de problemen waar scholen tegen aanlopen is het tekort aan lesmateriaal voor de iPad. Uitgeverijen leveren nog maar weinig materiaal digitaal aan. Docenten moeten daarom zelf materiaal ontwikkelen. Het ontbreekt veel docenten echter aan kennis en tijd.

Via iTunes U, de onderwijscatalogus van Apple, is het mogelijk onderwijsmateriaal te delen. De iScholengroep biedt via het platform zo’n 25 cursussen gratis aan. Veel cursussen zijn helaas niet openbaar, dat heeft deels te maken met rechten. Materiaal waarin beschermd werk is opgenomen mag niet vrij gedeeld worden. Toch denkt Lustenhouwer dat er veel meer gedeeld kan worden dan nu het geval is. “Er wordt zoveel moois gemaakt.”

Niet alle docenten zijn even enthousiast als zij. Een aantal collega’s houdt nog steeds vast aan boeken en schrift. Ook daar is volgens Lustenhouwer niets mis mee. Leerlingen vinden die afwisseling prettig. Het gaat er om dat je ze op de juiste manier lesgeeft, je moet ze enthousiasmeren.”

Afleiding

Om iets te zeggen over het effect van de iPad in het klaslokaal is het nog te vroeg. Wel merkt Suzanne op dat het nieuwe mogelijkheden biedt, zo krijgen kinderen niet alleen de opdracht een brochure te ontwikkelen, ook het maken van een filmpje kan een huiswerkopdracht zijn. Over het algemeen merkt de lerares dat leerlingen heel betrokken zijn. Al biedt de iPad ook voldoende afleidingsmogelijkheden. Tijdens de les even snel een YouTube filmpje kijken of spelletje spelen is heel verleidelijk en dat gebeurt dan ook weleens. “Als ik ze betrap delete ik de game en zijn ze hun topscores kwijt. Dat weten ze, dus ze denken wel twee keer na.”

Related posts:

Posted in Blog, Presentations & workshops

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me